Absalon_Logo_HVID.png

Første semester:
Introduksjon til leisurebransjene og deres omverden (30 ECTS) 

Formålet med første semester er å få en grunnleggende forståelse av utdannelsens oppbyggelse og læringsformer, og hvordan man som studerende kan gripe an studiet på beste mulige måte. Videre tar semesteret utgangspunkt i en introduksjon til leisurefagets ulike elementer og bransjer, samt hva leisure egentlig er.

Første semester på Leisure Management

Første semester på Leisure Management utdanningen handlet mye om hva det innebærer å være en leisure management studerende, og fagene ga oss en introduksjon til hva leisure er, de ulike leisurebransjene og hvilke elementer som inngår i leisure. 

 

Gjennom de ulike fagene fikk vi en innføring i leisure og leisurebransjene sett fra ulike perspektiv, blant annet leisure i et samfunnsøkonomisk-, historisk- og markedsføringsperspektiv. Her lå det også et stort fokus på å skape samspill på tvers av de forskjellige fagene, og kunne se leisure i en større sammenheng. 

I tillegg til "leisure" fagene hadde vi også Metode I hvor vi fikk verktøy og teori som vi trenger for å gjennomføre blant annet litteratursøkning, datainnsamling og strukturering av en skriftlig, akademisk oppgave og hva som kreves av nettopp en slik oppgave. 

 

Over tre ulike temaforløp fikk vi tatt teorien ut i praksis, og testet hvordan den var å anvende i den virkelige (leisure)verden. Her fikk vi selv erfare hvordan alt hva vi hadde lært i de ulike fag hørte sammen, og hvordan det ene påvirket det andre. Det at vi allerede hadde arbeidet så inngående i mye av teorien under temaforløpene gjorde også at vi bedre visste hvordan vi skulle anvende teorien inn til semesterprøven fordi vi var blitt bedre kjent med den i praksis. Det var også her under temaforløpene hvor vi først fikk arbeidet ordentlig sammen som studiegruppe på noen litt større prosjekter. Over disse tre temaforløpene som hver gikk over to uker arbeidet vi kun i studiegruppene, noe som gjorde at man godt visste hvordan studiegruppen arbeidet sammen innen man skulle til eksamen. Dette var en veldig god erfaring å ta med seg da vi til semesterprøven skulle avlevere en skriftlig gruppeoppgave, etterfølgende med en muntlig gruppeprøve. 

 

Semesterprøven gikk ut på at vi skulle undersøke en selvvalgt virksomhet eller organisasjon fra en av leisurebransjene. Denne undersøkelsen skulle inneholde en analyse av den bransjen som virksomheten/organisasjonen befant seg i, og den valgte virksomhet/organisasjon skulle undersøkes i forhold til denne bransjen. Vi valgte å se på matspill i cafébransjen, herunder Espresso House.

 

Første semester har vært både spennende og tungt da alt fra campus og studie, til studiegrupper og medstuderende var helt nytt. Personlig har det vært flere år siden jeg har vært fulltidsstuderende, og jeg var veldig spent på hvordan det ville være å komme inn igjen i en studenthverdag på en bachelorutdanning som krever et annet nivå enn hva gymnasiet gjorde. Her synes jeg første semester på LM har vært en god introduksjon og start på denne bachelorutdanningen, og jeg føler nå når jeg starter på mitt andre semester at jeg har et lite kunnskapsfundament fra første semester som jeg nå kan bygge videre på.

- Synne