Absalon_Logo_HVID.png

Digital portefølje: Bachelor Leisure Management

Velkommen til min digitale portefølje til bachelor i Leisure Management. Her vil jeg dele litt om den faglige aktivitet på studiet, og hvilke læringsrefleksjoner jeg gjør meg underveis. Blir bedre kjent med Leisure Management studiet, og min erfaring med å være leisure management studerende.